فورجینگ برای اتصال میلگرد ستون و فونداسیون، فورج ریشه کوتاه و اتصال بولت آسیب دیده

جوشکاری فورجینگ یا سر به‌ سر میلگرد در استان کرمان